?>

آرشیو برچسب های: مزیت شیرازه بافی در فرش

شیرازه فرش چیست؟

شیرازه فرش چیست؟ در تعریف راحت و عامیانه ، شیرازه فرش دقیقا روشی است که به وسیله یک نخ ضخیم و یک سوزن مخصوص در حاشیه طولی فرش زده میشود که نوع رنگ نخ شیرازه میتواند بسته به سلیقه صاحب فرش یا با توجه به رنگ قالب زمینه فرش تغییر میکند.   ۲ مزیت اساسی شیرازه […]