?>

آرشیو برچسب های: مرمت سوختگس فرش

رفوگری فرش

رفوگری فرش؛ رنگ برداری تخصصی تعمیر فرش و رنگبرداری انواع قالی‌های دستبافت که در اثر تماس با آب دچار تداخل رنگ شده است.   رفوگری فرش؛ مرمت سوختگس فرش ترمیم فرش سوختگی‌های سطحی و عمقی انواع قالی‌های ماشینی و قالی‌های دستبافت به صورت تخصصی و غیر قابل تشخیص رفوگری فرش را به متخصصش بسپار ترمیم […]