?>

آرشیو برچسب های: قالیشویی

نکات مهم در هنگام عملیات چله کشی

نکات مهم در هنگام عملیات چله کشی در ابتدا و قبل از انجام چله کشی باید دار قالی را با دقت بررسی کرد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمود ، از مهمترین نکاتی که در خصوص دار قالی باید در نظر داشت دقت در عدم هرگونه عیب و برآمدگی زائد ، موازی بودن […]